Přeskočit na obsah
Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 byl ukončen 30.11.2023. V Metodické centrum praxe, které vzniklo v prostorách Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž i nadále probíhají otevřené hodiny mateřské školy a školní družiny.